چوب معرق

در زیر می توانید نمونه چوبهای معرق را مشاهده نمایید


زردآلو روشن

زرشک رگه دار

آبنوس محلی

 


افرا خاکستری

افرا روشن

افرا تیره

 


اقاقیا

اقاقیا سبز

آزاد

 


آزاد تیره

بادام

چوب کنس

گردو تیره

گردو تیره رگه دار

ممرز

نارنج

اکالیپتوس

عناب محلی

عناب نارنجی

راش باخته

سنجد

سرخدار

صنوبر سفید

شمشاد

زردآلو
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...