توضیحات و معرفی و اخبار معرق کاری چوب (2)

هنر معرق کاری همان گونه که از تعاریف آن بر می آید هنر موزاییک است. یعنی هنرمند با قراردادن تکه های چوب که با توجه به جنس آن رنگ های گوناگون دارد، یا مواد دیگر در کنار یکدیگر دست به خلق یک اثر هنری به واقع ارزشمند می زند. معرق کاری با مواد گوناگونی از جمله چوب و سنگ انجام می شود اما شناخته شده ترین نوع آن معرق چوب است. این هنر در شهر هایی نظیر اصفهان، یزد،کاشان، هرات، سمرقند و تبریز رونق دارد. در ادامه به معرفی هنر معرق کاری روی چوب و چند نوع مواد دیگر می پردازیم.

 

 

 

 


توضیحات و معرفی و اخبار معرق کاری چوب

هنر معرق کاری همان گونه که از تعاریف آن بر می آید هنر موزاییک است. یعنی هنرمند با قراردادن تکه های چوب که با توجه به جنس آن رنگ های گوناگون دارد، یا مواد دیگر در کنار یکدیگر دست به خلق یک اثر هنری به واقع ارزشمند می زند. معرق کاری با مواد گوناگونی از جمله چوب و سنگ انجام می شود اما شناخته شده ترین نوع آن معرق چوب است. این هنر در شهر هایی نظیر اصفهان، یزد،کاشان، هرات، سمرقند و تبریز رونق دارد. در ادامه به معرفی هنر معرق کاری روی چوب و چند نوع مواد دیگر می پردازیم.

 

 

 

 

معرق کاری چوب را بهتر بشناسیم

معرق در معنای کلمه ، هر چیز رگه داری را گویند ، اما مفهوم این هنر کنار هم قرار گرفتن تکه های رنگین چوب و مصالح دیگری نظیر عاج، فلز، صدف و … می باشد که کنار هم  یک شکل خاصی را بوجود آورند. به طور کلی معرق کاری چوب ، قرار گرفتن خط کنار خط می باشد. بیشترین چوب هایی که برای این هنر ارزشمند استفاده می شوند عبارتند از : چوب گردو، آبنوس ، فوفل و عناب. برجستگی طرح های معرق کاری چوب به سه دسته ی کلی تخت، نیمه برجسته و برجسته کامل تقسیم می شود. همچنین معرق کاری چوب از لحاظ زمینه به دو گونه می باشد:

حاشیه چوب که حاشیه ی کار را با چوب و با ظرافت هر چه تمام تر پر می کنند.

حاشیه رنگ که حاشیه با پلی استر های سه مواده (رنگ و کبالت ان و هاردنر ) پر می شود.

 

معرق کاری چوب را بهتر بشناسیم (3)

معرق در معنای کلمه ، هر چیز رگه داری را گویند ، اما مفهوم این هنر کنار هم قرار گرفتن تکه های رنگین چوب و مصالح دیگری نظیر عاج، فلز، صدف و … می باشد که کنار هم  یک شکل خاصی را بوجود آورند. به طور کلی معرق کاری چوب ، قرار گرفتن خط کنار خط می باشد. بیشترین چوب هایی که برای این هنر ارزشمند استفاده می شوند عبارتند از : چوب گردو، آبنوس ، فوفل و عناب. برجستگی طرح های معرق کاری چوب به سه دسته ی کلی تخت، نیمه برجسته و برجسته کامل تقسیم می شود. همچنین معرق کاری چوب از لحاظ زمینه به دو گونه می باشد:

حاشیه چوب که حاشیه ی کار را با چوب و با ظرافت هر چه تمام تر پر می کنند.

حاشیه رنگ که حاشیه با پلی استر های سه مواده (رنگ و کبالت ان و هاردنر ) پر می شود.

 

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...